Dan po dan,izmiče nam Ramadhan. :( - Put ka oprostu Milostivog Gospodara.

Put ka oprostu Milostivog Gospodara.

Dovoljan je nama Allah i divan li je on zaštitnik.

30.07.2013.

Dan po dan,izmiče nam Ramadhan. :(

Esselamu Alejkum we rahmetullahi we berekatuh.


Ušli smo u zadnju trećinu mjeseca milosti,ibadeta,bereketa i posta. :)

Itikaf. :) Prepisano sa : "minber.ba" Pisao:"Muhamed Ikanović."

Teško je govoriti je o ibadetu, mesdžidima ,sjećanju na Ahiret , vrijednostima i posebnostima mjeseca ramazana a da ne kažemo nešto o itikafu. Govor o itikafu znači i govoriti  o jednoj vrsti zapostavljenih sunneta koji ne samo da nisu poznati nego nailaze i na osudu kod običnog naroda. Sve je to podebel razlog da ovih nekoliko redaka posvetimo itikafu i nekim njegovim osnovnim propisima.

Važnost ibadeta
Svako i na svakakav način se upušta da komentariše razloge stagnacije muslimanskih društava širom svijeta ili muslimana u globalnom smislu. Najčešći razlozi koji se navode je zapostavljenost prema nauci i savremenoj tehnici. Nije da negiramo to nego je to ustvari sporedni problem jer korijen problema je mnogo dublji. Napominjemo da je osnova od koje musliman kao pojedinac kreće i muslimani kao cjelina je veza izmeðu Allaha, kao apsolutnog vladara, i čovjeka, kao njegovog roba. Osnova uspijeha i propasti upravo leži u tome. Naravno, nije za čuditi da će nam na ovome prigovoriti mnogi „islamski intelektualci“ ili „islamski mislioci,filozofi i akademici“, žalosno je da se tako i nazivaju jer su to velike neznalice po pitanju shvatanja islama i takvi islam svode na nešto unutrašnje za što nisu potrebna djela. Uspjeh dunjaluka i ahireta počinje od ibadeta tj. pokornosti Allahu Uzvišenom a propast leži u griješenju prema Njemu Uzvišenom,“Ljude i džinne Sam stvorio samo da Mi robuju“(ez-Zarijat) Ibadet je prvi prioritet u životu muslimana i muslimanke. Ukoliko musliman uspije da izgradi ispravan odnos prema ibadetu sve ostalo je lakše a i to je put do Allahove zaštite i milosti. U hadisi kudsiju, kojeg možemo naći meðu četrdeset poznatih Nevevijevih hadisa, Uzvišeni Allah napominje svojim robovima da ih Njemu najviše priližavaju farzovi, a to približavanje se nastavlja dobrovoljnim djelima – nafilama, sve dok Allah ne zavoli tog svog roba pa kada ga zavoli On mu pomaže da čuva svoj sluh, svoj vid, itd. utemeljenost ovih riječi naći ćemo kako u riječima i postupcima Poslanika sallallahu alejhi ve sellem tako i u shvatanjima i postupcima prvih generacija. Majka pravovjernih Aiša radijellahu anha nam prenosi da je vidjela Poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako klanja noćni namaz toliko dugo da su mu tabani ispucali od dugog stajanja. čudila se tome i pitala ga zašto to radi kada mu je već sve oprošteno, na što je rekao: „Zar ne bi trebao biti Allahu zahvalan rob?!“

Radujmo mu se!
Obzirom da se itikaf najčešće čini u mjesecu ramazanu neminovan je govor i o ovom mubarek mjesecu. Mjesec ramazan je najodabraniji mjesec u godini. Njegova posebnost počinje time što je u njemu počela objava Kur'ana časnog a potom još neke druge posebnosti kao da je to mjesec Allahove milosti, mjesec kada se djela uveličavaju itd. Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao običaj nagovještavati dolazak ramazan posebni riječima, kao da je to mjesec bereketa, u njemu se otvaraju vrata dženneta a zatvaraju vrata džehennema, u njemu je noć bolja od hiljadu noći, (Ahmed) itd. Adeti mnogih muslimana su oduvijeka bili da se vršilo posebno spremanje u muslimanskim porodicama za ovaj mjesec, od čišćenja kuća do drugih vrsta priprema. Danas je glavan priprema kupovina velikih količina hrane. Nije da to osuðujemo nego samo želimo napomenuti da istinska priprema za ramazan treba biti duhovnog karaktera. Ramazan učenjaci nazivaju sezonom dobrih djela. Na dobro djelo treba da se navikavamo kako bi nam prešlo u stalnu praksu i kako bi uspijeli očistiti svoj nijjet. Zato je pohvalno da prije ramazana povećamo broj dnevno pročitanih stranica časnog Kur'ana, malo češće uputimo dovu jer je ramazan mjesec primanja dova, da se ozbiljnije počnemo odvikavati ružnih navika kako bi ih u ramazanu što manje činili, kao npr. pušenja,  itd.  Vrlo je bitno korigovati svoj govor i pogled itd. sve to nije teško onome ko se istinski raduje ramazanu i dobru koje donosi sa sobom. U ramazanu je prilika i da poradimo i na meðuljudskim odnosima i ojačamo odnose sa onima koji žele svoj život usmjeriti ka zadovoljstvu Stvoritelja Nebesa i Zemlje.

Allahove kuće
Itikaf se veže za posebno mjesto- džamije. Džamije su jedina mjesta na dunjaluku  koja su nazvana Allahovim kućama. Kao što imaju posebno mjesto  kod Uzvišenog Allaha džamije trebaju i da imaju poseban status kod vjernika. Džamija je za vjernika mjesto gdje se može odmoriti i naći duševni rahatluk. U sahih predaji se spominje katregorija onih koji će na Sudnjem danu biti u Allahovom hladu a to je mladić čije srce bude vezano za džamiju. Allahov poslanik alejhis-salatu ves-selam je iz džamije pokretao sve aktivnosti. Iz toga učimo da džamije treba biti osnova u odgoju muslimanske zajednice. Koliko god da se ima mogućnosti za organizovanim davetskim radom džamija mora biti okosnica svega toga. Zato što su to mjesta gdje se spušta Allahov bereket. I sam itikifa se obavlja u džamijama. Postoji jedan vid razilaženja kod islamskih učenjaka po pitanju toga u kojim džamijama se može obaviti itikaf. Što se tiče mišljena koje bi bilo nekakvo srednje mišljenje je da se itikaf može obaviti u džamijama u kojima se obavlja džuma namaz. To je iz razloga da onaj koji je u itikafu ne mora izlaziti radi obaveze džume namaza iz džamije u kojoj obavlja itikaf jer znamo da je izlazak u toku itikafa zabranjen bez razloga.

Propisi itikafa
Itikaf znači boravak u džamiji  sa nijjetom ibadeta Allahu Uzvišenom. Islamski učenjaci su se složili na potvrðenosti ovog ibadeta i preneseno je da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao običaj da čini itikaf deset dana mjeseca ramazana. Itikaf se dijeli na dva dijela:
-obavezni, to je itikaf koji biva nezrom(zakletvom)
- dobrovoljni, to je itikaf koji insan čini kao nafilu tj. uobičajeni itikaf u ramazanu i sl. jer je osnova da je itikaf dobrovoljno djelo.
Što se tiče obaveznog itikafa on zavisi od vrste zakletve, kada i koliko. A dobrovoljni itikaf se  može obavljati u bilo koje vrijeme i njegova dužina nema precizirane granice. To znači da neko može biti u itikafu jedna sahat, dva ili više sati ili dana. Kao što smo rekli najpoznatiji je itikaf u zadnjoj trećini mjeseca ramazana. Možda se neko pita zašto zadnja trećina mjesec ramazana ? Ako znamo da je noć lejletul-kadra u zadnjoj trećini ramazana onda u tome i leži odgovor. Osoba koja je u itikafu treba svoje vrijeme da provodi u ibadetu što više. To se naročito odnosi na noći zadnje trećine. To mu pruža priliku da i ovu mubarek noć provede u ibadetu jer znamo da je ona bolja od hiljadu mjeseci. Dok je u itikafu musliman treba da što i više čini dove kako za sebe tako i za svoje bliže i ostale musliman i muslimanke. Dok je u itikafu musliman ne smije izlaziti iz mesdžida osim u nuždi, kao što je fiziološka potreba ili kupovina hrane. Izuzetak je ukoliko u donošenju nijjeta za itikaf napravi izuzetak za nešto, kao da iftari kod kuće ili u nekom restoranu i sl. Dok je u itikafu  musliman ne smije imati odnos sa svojom ženom i ukoliko se to desi pokvarit će mi itikaf. Ako je u pitanju dobrovoljni   itikaf osoba koja ga obavlja može ga prekinuti u bilo kojem trenutku i da za to ne snosi nikakve posljedice. Ako je u pitanju itikaf van ramazana ne uslovljava se post za njega.
Lijepo je da osoba koja je u itikafu što manje razgovara o dunjaluku i da svu svoju snagu usmjeri na ibadet Allahu i na razmišljanje o ahiretu. Molimo Allaha da nas učini od onih koji će zadnju trećinu ramazan provoditi u itikafu.Amin.

..*Hafsa*;

Put ka oprostu Milostivog Gospodara.


Ajeti Kur'ana Casnog:

Hadisi Resulullaha sallAllahu alejhi ve sellem:

Prenosi se od Burejde, r.a., da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: "Zaista će Džennetlije, svakoga dana ulaziti Svemogućem dva puta, pa će im On učiti Kur'an. Svaki od njih sjedet će na mjesto koje je za njega pripremljeno, od zlata, od srebra, bisera i dragog kamenja. To će za njih biti radost kakvu nikada prije nisu doživjeli, niti su ikada ljepše i veličanstvenije čuli od toga. Zatim će se vratiti uživajući u toj radosti i iščekujući tu blagodat ponovo." (Tirimizi)


Rekao je Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem:
"Doista će Sudnji dan nastupiti tako da čovjek koji bude prinio zalogaj svojim ustima neće ga uspjeti pojesti." (Buharija)

‎"Svim pripadnicima mog ummeta bit će oprošteno osim onima koji javno čine grijehe. U javne grijehe ubraja se i ono što čovjek uradi noću pa ga Allah pokrije, a on ujutro kaže: 'O ti, sinoć sam radio to i to.' Gospodar mu tokom noći sakrio sramotu njegovu, a on ujutru otkriva ono što mu je Allah prekrio." (Buharija i Muslim)

‎"Svim pripadnicima mog ummeta bit će oprošteno osim onima koji javno čine grijehe. U javne grijehe ubraja se i ono što čovjek uradi noću pa ga Allah pokrije, a on ujutro kaže: 'O ti, sinoć sam radio to i to.' Gospodar mu tokom noći sakrio sramotu njegovu, a on ujutru otkriva ono što mu je Allah prekrio." (Buharija i Muslim)


"Vidio sam Aišu bint Ebi Bekr i Ummu Sulejm. One su, zaista, bile brze, jer sam vidio njihove halhale. Na svojim leđima su nosile mješine koje su praznile pojeći narod, zatim bi se vraćale i punile ih, pa bi ponovo dolazile i praznile ih pojeći narod." (Buhari, Muslim)
"Reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka puste vela svoja niz grudi svoje..."


Mudre izreke:
Poslušajmo savjet od šejha Berbeharija, rahimehullah:

"Ispitaj, Allah ti se smilovao, sve što čuješ od ljudi, a posebno u svome vremenu u kojem živiš, i nemoj da požuruješ i nemoj poduzimati ništa od toga (što čuješ) sve dok ne budeš pitao i vidio: 'Da li je neko od ashaba Poslanika sallallahu ‘alejhi we sellem, ili neko od uleme o tome govorio?' - Pa, ako budeš našao njihov govor o tome, onda to
uzmi i nemoj da ideš dalje od toga pa šta god da imaš, i nemoj da daš prednost nečem drugom pored toga, jer ćeš tako upasti u Vatru".Zato se vrati na knjige selefa, Allah ti svako dobro dao, i ne budi zavaran sa ispraznim govorom i tvrdnjama onih koji su sebe okitili raznim titulama i koji sebe lažno pripisuju selefu i ehli sunnetu jer je ono što oni zagovaraju i u šta pozivaju u pogledu akide i menhedža daleko od onoga na čemu su bili ispravni prethodnici.Divno li je rekao Ibnul-Mubarek, rahimehullah:A da li je vjeru pokvarilo išta do vladari,i svećenici loši i monasi njeni.


Rekao je Imam Safija:
'Nepokoran si Allahu, a trvrdis da Ga volis, to je zaista nevjerovatna analogija. Da je tvoja ljubav prema njemu iskrena, pokoravao bi Mu se, jer onaj koji nekoga voli pokorava se svome voljenom.'

Ibn Kajjim kaže: ''Sabur je da savladaš dušu kada je uznemirena i ljuta, i da suzdržiš jezik da se drugima žali i jadikuje, i da spriječiš tijelo da čini ono što ne treba.''

"Ostavili ste ljubav prema Allahu
i svu svoju ljubav ste poklonili jedni drugima.
Da ste zavoljeli Allaha Uzvišenog čuda biste vidjeli."
(Ibn Kajjim)Kaže imam Ibn Tejmije: "Allah će sačuvati pravednu nevjerničku državu, a neće sačuvati nepravednu muslimansku državu!" ... (Musned i Džamiu-t-Tirmizi)

''Ni na koga se, sem na Allaha, nemoj potpuno osloniti, jer čak i tvoja vlastita sjenka te ostavi kada si u tami!'' (Ibnu Tejmije)"Djevojka koja pokrivena izađe na ulicu, pa je ljudi vide u takvom stanju, za to će imati nagradu. Zašto? Zbog toga što je hidžab obukla u ime Allaha. Kao i zbog toga što je podsjetila ljude da se sjete Allaha kada su vidjeli njen hidžab. Dakle, kada takva žena izađe da kupi voća i povrća, ili izađe s djecom u park, ko god pogleda u nju imat će za to sevap. I kad se vrati kući, ponijet će sa sobom hiljadu sevapa."

Amr Halid

Prenosi se da je neki čovjek grdio Eš-Š'abija r. pa mu je on rekao: « Ako sam onakav kako si ti rekao, neka mi onda Allah oprosti. A ako nisam takav, nek' onda Allah tebi oprosti!»

Kaže Ibn Tejmijje: "Primjer onoga ko želi uputu pomoću filozofije, je kao primjer onoga ko želi na Hadždž iz Šama pa ode u Indiju"

Upitan je Hasan El-Basri: Gdje nalaziš odmor?
Pa je odgovorio:"U sedždi nakon nemara i tewbi nakon grijeha."

Rekao je Osman b. Affan, radijallahu ‘anhu: “Da su vaša srca čista, nikad se ne bi zasitili govora vašeg Gospodara.” (Tezkijetun-nefsi ve terbijetuha str. 48)

Da nije iskusenja Jusuf bi ostao razmazen u svojoj kuci, ali sa iskusenjama Jusuf je postao kralj. (Dr. Muhammed Arifi.)


Poruka onima koji vrijeđaju mudžahide :

'O bestidnici, prašina na cipelama mudžahida je vrijednija od vaših bijednih života, kada biste to samo znali!O jadnici, šta ćete reći Allahu na Sudnjem danu, kada svaki Njegov iskreni rob zatraži svoje pravo, kada čista krv šehida, koju ste htjeli zaprljati svojim odvratnim govorom, bude posvjedočila protiv vas!?

Ibn Kudame el-Makdisi, rhm., kaže: Poniznost je svojstvo od kojega odstupaju dvije krajnosti: jedna je krajnost oholjenje, dok je druga krajnost ponižavanje. Sredina je poniznost, što je pohvaljeno svojstvo, a to je da se čovjek ponizi pred drugim bez ikakve vrste ponižavanja!" (Muhtesar Minhadžul-Kasidin, str. 254.)

Pametan i pronicljiv čovjek zna svoj poraz pretvoriti u pobjedu, dok neznalica od jedne nesreće pravi dva zla.

(Dr. Aid Al-Qarni)

Hasan el-Basri je rekao:
Allah se smilovao čovjeku koji zastane kod svoje želje,
pa, ukoliko ona bude radi Allaha, nastavi,
a ako bude radi nekoga drugog, ostavi je.

Ibrahim el-Tejmi rhm., je rekao: „Iskrena je ona osoba koja svoja dobra djela krije kao što krije i svoja loša djela!“


Sufjan es-Sevri, rahmetullahi alejh, rekao je: „Nijedno šejtansko oružje protiv čovjeka nije jako kao što je jako strah od neimaštine, pa, ukoliko se ovaj strah nađe u srcu čovjeka, on zabranjuje istinu, govori po strastima i loše misli o svome Gospodaru.“


Ahmed Harb rekao je : ,,Kad bih znao ko me mrzi,ko me ogovara i ko o meni loše govori darovao bih ga zlatom i srebrom.Takav čovjek radi za mene,pa je red i da bude plaćen."


Ibnu Mes'ud r.a., je rekao: „Blago li se onome čiji ibadet i dova Allahu budu iskreni, srce mu ne zavodi ono što mu oči gledaju, zikrullah mu ne ometaju ono što mu uši slušaju, a duša mu ne pati za onim što je dato drugima!“ (Ibnu Ebil-Dunja, el-Ihlasu vel-Nijjeh, br.4.)Alija b. Ebi Talib, radijAllahu anh, rekao je: „Probao sam sve lijepe dunjalučke stvari, pa nisam našao ljepše od zdravlja i blagostanja, i probao sam sve gorčine dunjaluka, pa nisam našao gorčije od potrebe za ljudima.“


Što god želiš reći o časti mojoj eto - kaži! Moja šutnja ti je najbolji odgovor na sve prijekore! Nemoj misliti da ti valjan odgovor ne mogu dati! Ali lav se sa običnim psetom nikada ne treba ravnati!"

(Imam Šafija )


Fudajl ibn Ijad, rahimehullahu, je rekao: ''Petoro je od znakova nesreće: tvrdoća srca, oko tvrdo na suzi, nedostatak stida, pretjerana želja za dunjalukom i duga nada.''Abdulmelik ibn Umejr je govorio: ''Kada bi stanovnici džehennema bili stavljeni u dunjalučku vatru, zaspali bi i odmorili bi se.''


"Musko je onaj koji strahuje od smrti svoga srca, a ne svoga tijela"

Madaridz al Salikin, 3/248


Poslušaj šta je rekao Hasan el-Basri: O ljudi, osvanuli ste, pa vam se vrijeme do određenog roka skratilo, a mogućnost za djela vaša smanjila. Smrt je iznad vas, a Džehenem vam se još više približio.Rečeno je: "Znanje se nije sačuvalo ničim boljim kao radom po njemu i dostavljanjem onome koji ga je dostojan."Ibn Mesud, radijAllahu anhu, veli: "Tako mi Allaha, osim Kojeg drugog boga nema, ne postoji na Zemlji nešto što više zaslužuje duži zatvor od jezika."


"Nesreca koja vas vraca Allahu je bolja nego sreca koja vam daje zaborav prema Allahu."(Ibn Tejmije)


Rekao je Ebu Dželde r.a.: "Upamtio sam ljude koji su imali znanje, ali nisu (malo su) pričali. Danas ljudi ne znaju, a mnogo pričaju." (Semerkand, br. 25, str. 09)Neki je čovjek pitao Hasana el-Basrija: „Nekoliko je ljudi zaprosilo ruku moje kćeri, pa kome da je dam?“ Odgovorio je: „Onome ko se najviše Allaha boji, jer ako je voli, poštovat će je, a ako je i ne bude volio, neće biti grub prema njoj.“

Prenosi se da je Abdur-Rahman b. Abza - Allah bio zadovoljan sa njim - rekao:

„ Dobra žena uz čovjeka je poput zlatne krune na glavi kralja, a loša žena uz čovjeka je poput teškog tereta na leđima starca.“

(Ibn Ebi Šejbe, Al-Musannaf, 17428)

Ali ibn Ebi Talib r.a. kaže: „Nemoj nekoga pretjerano voliti – jer ti nekada može postati omražen, i nemoj nekoga pretjerano mrziti – jer ti nekada može postati omiljen!“ (Adabul-Suhbet, el-Sulemi, br.182.)

Praksa vjernika potvrđuje istinitost njegovih riječi, njegov javni život potvrđuje privatni, a njegova prisutnost otkriva njegovu odsutnost.

(Hassan Al-Basri)

"Znaj da tuga i žalost navaljuju na srce i ulaze u njega bez dozvole, međutim, za svaka vrata brige koja se otvore ima 1000 načina da se zatvore."

(Muhammed bin Abdurrahman el-Arifi)


Omer, radijAllahu anhu, je kazao:"Prije nego sam primio Islam, bio sam u većoj zabludi od magarca svoga oca".

Tako mi Allaha, sestro plemenita, u nas ti si kraljica. Zbog tebe se život daje: ko pogine braneći te, on je šehid; zbog tebe žrtvuje se i imetak. Ti si čuvana kraljica, a ljudi oko tebe zaduženi su da te čuvaju. (Dr. Muhammed bin Abdurrahman el-Arifi)

Prenosi se od Sufjana Es-Sevrija da je rekao:"Svako loše djelo počinjeno iz strasti moguće je da će biti oprošteno, a bilo koje loše djelo počinjeno iz oholosti (kibura)nemoguće je da će biti oprošteno - zato što je korjen Iblisove neposlušnosti bio u oholosti, a Adem je svoju grješku počinio iz strasti."

U covjeku živi razum meleka, požuda životinje i strast šejtana, i on ce pripasti onoj vrsti cija osobina u njemu prevlada. Ako covjek savlada požudu i strast, uzdignut ce se na stepen meleka. Medutim, ako ga prevladaju strast i požuda, spustit ce se ispod nivoa psa! *Ibn Kajjim el-Dževzijje*

Rekao je imam Ibn-el-Qajjim rahimehullah:"Islam u našem vremenu je usamljeniji,usamljeniji nego kada se pojavio..."

‎''Nemoj dizati prasinu na sebe kad ona miruje a ako se digne,zacepi svoj nos rukavom i uzivaj u zivotu...'' (Muhammed El Arifi,Uživaj u životu)

Hasan el Basri, Allah mu se smilovao, govorio bi: ˝ Neće biti siguran od munafikluka - licemjerstva niko osim munafik a neće ga se bojati niko drugi osim mumin. ˝

Ibn Abbas kaze:'' Pogledi u otkrivenu zenu su kao strijele koje se zabadaju u srce.''

Tako mi Allaha, ponekada u srcu osjetim takvu slast, pa pomislim ako stanovnici Dženneta uživaju poput mene, onda žive ugodnim životom. (Ibnul-Qajjim)

Ibn Kajjim el Dževzijje savjetuje, da ako vidiš ljude koji se bave besposlicama, ukoliko ne možeš utjecati da prijeđu na bolji posao od toga, ne govoriš ništa kako ne bi bio uzrokom da odu u gore poslove.

Fudajl b. 'Ijad rhm., kaže: "Draže mi je da čovjeka pogodim kopljem, nego li da ga pogodim jezikom!"

El-Fudajl bin ´Ijâd: “Učenjak nije učenjak sve dok ne radi shodno onome što zna. Tek onda on postane učen. (Iqtidhâ-ul-´Ilm al-´Amal; str. 38)

´Alî bin Ebî Tâlib: “Znanje doziva djelo. Ono se odazove znanju ili ga znanje napusti. (Iqtidhâ-ul-´Ilm al-´Amal; str. 37)

Prenosi se da je Muaz ibn Džebel, kada mu je došla smrt, jako plakao, pa je upitan: „Šta te je rasplakalo?“ Rekao je: „Plačem za postom u danima žege, za noćnim namazom u zimskim noćima i za sjedenjem na koljenima pred ulemom.“

- Bišr bin al-Haris

'' Čovjek koji voli da ga svako poznaje,
nikad neće osjetiti slatkoću Ahireta. ''

'' Uistinu, Allah ima robove koje je ućutkao strah od Allaha,
iako su veoma elokventni u govoru. ''Ne misli da ti se dova ne prima !
Allahu ne dozvoli da me ponizi rob Tvoj,jer Jedini si Ti taj koji ima savrsenstvo !

"ALLAHUMME INNEKE 'AFUVVUN, TUHIBBUL-'AFVE, FA'FU ANNI! "
(Gospodaru moj, Ti si Onaj koji oprašta, Ti voliš praštanje, pa oprosti meni!)
AMIN!MusicPlaylist
Music Playlist at MixPod.com

Malo islamske poezije <3MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
72320

Powered by Blogger.ba